top of page
  • rafalolejnik5

Podpisanie Porozumienia

Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT)


Data: 2021-02-09 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 5 2021

 

Data sporządzenia: 2021-02-09

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii _CBOiNT_

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_, informuje o podpisaniu w dniu 9 lutego 2021 r. przez wszystkie Strony Porozumienia z dnia 1 lutego 2021 r. dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii _CBOiNT_, którego sygnatariuszami są:

- Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku _wraz z KEZO Centrum Badawcze PAN_,

- Centrum Badawcze EKOPARK stanowiące wydzieloną część PRI EKOPARK S.A.,

- Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji _PPEM_ z siedzibą w Jabłonnie _KEZO CB PAN_,

- Fundacja CFBT.PL siedzibą w Olsztynie.


Program zajmować się będzie opracowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

w przestrzeni publicznej i komercyjnej. W szczególności Program CBOiNT obejmować będzie:

- badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji OZE, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa,

- przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej,

- przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych,

- opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej


W ramach Programu CBOiNT przewidziane jest prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionych zakresach dla:

- wydziałów architektury i nadzoru budowlanego,

- jednostek Straży Pożarnych,

- firm projektowych, instalacyjnych, wykonawczych, dystrybucyjnych i produkcyjnych związanych z branżą,

oraz wydawanie Certyfikatów poszkoleniowych, i Certyfikatów rekomendacyjnych do stosowania technologii i produktów przebadanych pod względem bezpieczeństwa pożarowego w ramach CBOiNT.


Zarząd EKOPARK S.A. wyraża przekonania że współpraca w ramach CBOiNT wiodących instytutów naukowych _PAN_, Centrum Badawczego EKOPARK oraz specjalistów, praktyków pożarnictwa _fundacja CFBT.PL_ zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji jednostek straży pożarnej wypełni lukę kompetencyjną hamującą rozwój dobrych praktyk i podnoszenie standardów usług i bezpieczeństwa na gwałtownie rozwijającym się rynku nowych technologii _w tym OZE_.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-02-09 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Podpisanie Porozumienia dotyczącego utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT)

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-02-09

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 5

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page