top of page
synergoatom-logo3.png

SYNERGOATOM to SYNERGIA pokojowej wiedzy ATOM w celu skutecznej i profesjonalnej interakcji między branżami – naukową, technologiczną i przemysłową – w dziedzinie energetyki jądrowej wykorzystującej odnawialne źródła energii.

W dużej mierze działalność SYNERGOATOM jest związana z Ukrainą. Rozwój nauki i energetyki jądrowej na Ukrainie jest dziś symbolem cywilizacyjnej odbudowy i przykładem tego, jak ważna jest zbiorowa odpowiedzialność i systematyczne podejście do bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Europy.

 

Pozycja zarządu SYNERGOATOM jako wyspecjalizowanej organizacji bazowej jest jednoznaczna - łącząc wysiłki różnych europejskich środowisk zawodowych – budujemy nowe modele współpracy międzynarodowej w dziedzinie energetyki strategicznej, wzmacniając tym samym tradycyjne metody współpracy, co otwiera przestrzeń dla rozwoju technologicznego.

 

Zakres działalności SYNERGOATOM obejmuje kluczowe obszary technologii i inżynierii jądrowej. Obejmują one między innymi: bezpieczeństwo jądrowe, małe reaktory modułowe, materiały jądrowe, zarządzanie odpadami i ich likwidacją, ochronę przed promieniowaniem, nieenergetyczne zastosowania promieniowania jonizującego, infrastrukturę badań jądrowych oraz projektowanie i produkcję energii. W odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego, uwaga koncentruje się na bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowych i reaktorów badawczych, w tym na zarządzaniu problemami związanymi z eksploatacją sprzętu, ocenie marginesów bezpieczeństwa i zapewnieniu długotrwałego działania. Do wzmocnienia strategii bezpieczeństwa wykorzystywane są zaawansowane narzędzia takie jak dane jądrowe, symulacje, sztuczna inteligencja i IoT. Budowa małych reaktorów modułowych obejmuje ocenę komponentów rdzenia/paliwa, systemów zasilania parą jądrową i mechanizmów bezpieczeństwa. Ma to na celu usprawnienie licencjonowania, zapewnienie interfejsów bezpieczeństwa i zbadanie hybrydowego wytwarzania energii, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Badania nad materiałami jądrowymi obejmują różnorodne substancje dla różnych reaktorów rozszczepienia, w tym syntezy jądrowej. W tym obszarze badane są materiały takie jak stopy metali, ceramika, beton, okładziny paliwowe i substancje kontrolujące neutrony. Nacisk kładziony jest na zmniejszenie ilości odpadów, udoskonalenie technologii separacji, zwiększenie bezpieczeństwa i badanie zaawansowanych metod cyklu paliwowego. Zarządzanie odpadami, bezpieczne postępowanie ze zużytym paliwem jądrowym i likwidacja elektrowni są również kluczowymi aspektami. Opracowane strategie uwzględniają przetwarzanie odpadów, recykling i ich bezpieczne przechowywanie, a także zaawansowane możliwości dotyczące cyklu paliwowego i minimalizację ilości wysoko radioaktywnych odpadów.

bresson-logo-1.png
eaes-logo-6.png
witkowitz-logo-3.png
cesta-eaus-2.png
synergoatom-se-3.png
synergoatom-ua-5.png
synergoatom-pl-2.png
bp-logo-2.png
czechatom-5.png
wa-logo-3.png
veterans-cz-3.png
veterans-ua-2.png
atlanta-safe-2-300x57.png
grant-thornton-ukriane-2-300x62.png
kipt-logo.png
sumdu-logo.png
mifre-logo-1.png
bresson-lynax.png
sumy-klaster-1.png
ves-logo.png
ekopark-logo.png
kezo-logo.png
ipbnanu-1.png
stcu-logo-300x67.png
ujv-logo-300x60.png
ustav-therm-av-cr.png
cvut-logo.png
afry-logo-1.png
vuje-logo.png
kinr-logo.png
naek-logo.png
sujchbo-1.png
synergoatom-pl-2.png

SYNERGOATOM POLAND LLC jest europejskim oddziałem grupy z siedzibą w Warszawie. Działając w porozumieniu z partnerem CESTA SYNERGOTOM EKOPARK SA, operatorem CBOINT (Certyfikacja Bezpieczeństwa Odnawialnych Źródeł Energii i Nowych Technologii) z Centrum Badawczym KEZO Polskiej Akademii Nauk, SYNERGOATOM POLAND jest jednym z kluczowych ośrodków administracyjnych dla makroregionalnego rozwoju technologii małych elektrowni jądrowych, magazynowania energii, czy technologii hybrydowych w obszarze OZE.

david-smr-transparent.png
bottom of page