top of page
  • m0rt56

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych.


Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2022 roku podpisał z PVStop International Pty Ltd z siedzibą w Australii (PVStop) umowę, na mocy której PVStop powołuje Ekopark S.A. jako swojego jedynego i wyłącznego autoryzowanego producenta i dystrybutora gaśnicy do paneli słonecznych na ternie Europy z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Umowa zawiera standardowe postanowienia w przedmiocie warunków dystrybucji i udzielonych praw licencyjnych.


PVStop jest obecnie jedynym środkiem gaśniczym do neutralizacji napięcia na panelach fotowoltaicznych na świecie. PVStop w związku z globalnym gwałtownym rozwojem rynku OZE, jako nowy środek gaśniczy neutralizujący napięcie zdobywa coraz większą popularność na wszystkich kontynentach.


Zarząd informuje jednocześnie, że jest w fazie końcowej negocjacji umowy na produkcję PVStop z czołowym europejskim producentem i dystrybutorem środków i urządzeń gaśniczych, celem zawarcia umowy zmierzającej do wykonania umowy dystrybucyjnej z PVStop. O zawarciu tej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze skalę zapotrzebowania rynkowego na produkt i planowaną wielkość sprzedaży, której ilość minimalną strony oszacowały na 50 000 sztuk rocznie przy średniej cenie jednostkowej 2500 zł.

22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału

Comments


bottom of page