top of page
  • m0rt56

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych.


Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2022 roku podpisał z PVStop International Pty Ltd z siedzibą w Australii (PVStop) umowę, na mocy której PVStop powołuje Ekopark S.A. jako swojego jedynego i wyłącznego autoryzowanego producenta i dystrybutora gaśnicy do paneli słonecznych na ternie Europy z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Umowa zawiera standardowe postanowienia w przedmiocie warunków dystrybucji i udzielonych praw licencyjnych.


PVStop jest obecnie jedynym środkiem gaśniczym do neutralizacji napięcia na panelach fotowoltaicznych na świecie. PVStop w związku z globalnym gwałtownym rozwojem rynku OZE, jako nowy środek gaśniczy neutralizujący napięcie zdobywa coraz większą popularność na wszystkich kontynentach.


Zarząd informuje jednocześnie, że jest w fazie końcowej negocjacji umowy na produkcję PVStop z czołowym europejskim producentem i dystrybutorem środków i urządzeń gaśniczych, celem zawarcia umowy zmierzającej do wykonania umowy dystrybucyjnej z PVStop. O zawarciu tej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze skalę zapotrzebowania rynkowego na produkt i planowaną wielkość sprzedaży, której ilość minimalną strony oszacowały na 50 000 sztuk rocznie przy średniej cenie jednostkowej 2500 zł.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału

bottom of page