top of page
  • rafalolejnik5

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez Emitenta EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)


RB_ASO: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez Emitenta


Data: 2021-07-06 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 28 2021

 

Data sporządzenia: 2021-07-06

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez Emitenta

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż został podpisany obustronnie list intencyjny zawarty w Lipienicy pomiędzy Emitentem, a WN PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy _"WN"_ _"Strony"_.

WN to podmiot zajmujący się WaveNet Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem branży telekomunikacyjnej, działającym na rynku krajowym i międzynarodowym. Główne kierunki działalności WaveNet to: budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie projektów budowlanych i elektrycznych oraz produkcja konstrukcji stalowych.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, WN oświadczył, iż zamierza wziąć udział w tworzonym przez Spółkę innowacyjnym rozwiązaniu o nazwie Inteligentny Terminal Komunikacyjny ITK Point, które polega na wdrożeniu nowoczesnego i autonomicznego przystanku, stanowiącego jednocześnie punkt dostaw i odbioru, wyposażonego w szybki Internet, ekrany LED oraz tablice posterowe.

Dodatkowo, WN PROPERTY oświadcza, iż opracował i wdraża innowacyjną konstrukcję masztową, która łączy funkcje masztu telekomunikacyjnego i usług smart city występującą w różnych wariantach parametrów technicznych _"WN5"_. Podmiot jest zainteresowany wyposażeniem Inteligentnego Terminala Komunikacyjnego ITK Point w konstrukcję WN5.

Strony podjęły i zamierzają prowadzić rozmowy, które będą zmierzać do nawiązania współpracy, w ramach której Emitent będzie udostępniał, na zasadach określonych w umowie, teren przyległy do ITK Point w celu posadowienia oraz eksploatacji konstrukcji WN5.

O zakończeniu rozmów pomiędzy Stronami oraz o podpisaniu bądź o odstąpieniu od podpisania powyżej wskazanej umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A.

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-07-06 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez Emitenta

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-07-06

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 28

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Bình luận


bottom of page