top of page

ZAPYTANIA OFERTOWE

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.02.2019 R. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT.: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO EKOPARK.”

EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

Pozwolenie na budowę.pdf

Z1_Wzor_formularz_EkoparkCBR.pdf

Z2_Wzor_umowa_EkoparkCBR.pdf

Zapytanie_ofertowe_EkoparkCBR.pdfdf

Pytania i odpowiedzi 1.pdf

Projekt budowlany.rar

 

 

 

 

Grant na realizację trzech przedsięwzięć

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało grant na realizację trzech przedsięwzięć pn. „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego”; „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” oraz „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” Celem projektów jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Wartość projektu pn. „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł. Wartość projektu pn. „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł. Wartość projektu pn. „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy

Zapytanie ofertowe EKOPARK warstwy.pdf

 

Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących

Zapytanie ofertowe EKOPARK sterowniki.pdf

 

Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego

Zapytanie ofertowe EKOPARK – integracja kontaktów.pdf

 

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.02.2019 R. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT.: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK.” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

 

Pozwolenie na budowę.pdf

Z1_Wzor_formularz_EkoparkCBR.pdf

Z2_Wzor_umowa_EkoparkCBR.pdf

Zapytanie_ofertowe_EkoparkCBR.pdf

Pytania i odpowiedzi 1.pdf

Projekt budowlany.rar

logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page