top of page
  • rafalolejnik5

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB-W_ASO: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku


Data: 2020-02-06 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Spis załączników:

Znaleziono 3 załączniki

Uzupelniony_porzadek_obrad_NWZ
.pdf
Pobierz PDF • 503KB
Projekt_uchwaly_objetej_wnioskiem
.pdf
Pobierz PDF • 617KB
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu (2)
.pdf
Pobierz PDF • 798KB
 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 4 2020

 

Data sporządzenia: 2020-02-06

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku

 

Podstawa prawna

 

Inne uregulowania.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw

do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw

do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki do raportu stanowią:

- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r.,

- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,

- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.

 

Załączniki

 

Plik

Uzupelniony_porzadek_obrad_NWZ
.pdf
Pobierz PDF • 503KB
Projekt_uchwaly_objetej_wnioskiem
.pdf
Pobierz PDF • 617KB
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu (2)
.pdf
Pobierz PDF • 798KB
 

Opis

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-02-06 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1

 

Nazwa raportu RB-W_ASO

 

Symbol raportu RB-W_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-02-06

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 4

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page