top of page

ABOUT US

EKOPARK S.A. was established in response to changing trends in energy policy in our country. Pollution of the environment, global warming and depletion of energy resources have defined a change in the way Poles think and the need to return to ecological and natural solutions.

EKOPARK S.A.

ABOUT THE COMPANY

Historia działalności EKOPARK S.A. na rynku Odnawialnych Źródeł Energii sięga 2013 roku.

The history of EKOPARK S.A. activity in the Renewable Energy Sources market dates back to 2013. During this period the Issuer has built technological competence, organizational competence and relationships with key customers. The core business of the Issuer is to carry out activities related to the production of Intelligent Communication Terminals, research and development and installation of Renewable Energy Sources (photovoltaics, heat pumps, solar collectors).

The Company's activities fall into three main categories:​​

 • intelligent Transport Terminal (ITK POINT) - production of a breakthrough on the Polish and European market modern, autonomous stop, which is also a delivery and pick-up points (parcel machines, food machines, cash machines). ITK POINT is also a local information and advertising centre equipped with 5G internet, LED screens and poster boards. The whole facility is powered by Renewable Energy Sources, equipped with a local backup system (energy storage with autonomy of up to 10h) and a charging point for electric devices and vehicles;

 • research and development - activity within the own Research and Development Centre consisting of the development, improvement, validation, implementation and commercialisation of innovative ways to store heat, cold and electrical energy in cooperation with RES systems;

 • assembly of Renewable Energy Sources - the basic scope from which the Company originates - assemblies and services of photovoltaic, heat pump and solar collector installations;

 • operation of the RES and New Technologies Certification Programme CBOiNT.

 

Starting from 2021, the Company has permanently abandoned the previous business model closely related to construction and demolition. The Management Board assumes the complete concentration of the Company's capacity in the area of modern technologies related to Renewable Energy Sources. The Board declares that the Company's activities are concentrated around the following scopes as follows:

 

 • Intelligent Communication Terminal (ITK POINT) - 45% of resources

 • Research and development - 35% of resources, including CBOiNT

 • Installation of Renewable Energy Sources - 20% of resources

Projekt bez tytułu (2).png

Działalność Spółki dzieli się na cztery główne kategorie:​​

Projekt bez tytułu (8).png

 • Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) 
  Produkcja przełomowego na rynku Polskim i Europejskim nowoczesnego, autonomicznego przystanku, stanowiącego jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat).

  ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED
  i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.

 • Montaż Odnawialnych Źródeł Energii
  Podstawowy zakres, z którego wywodzi się Spółka – montaże oraz serwisy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

 • Prace badawczo-rozwojowe
  Działalność w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego polegająca na opracowaniu, doskonaleniu, walidacji, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu
  i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE.

 • Operatorstwo Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii CBOiNT.

Począwszy od 2021 roku Spółka trwale odstąpiła od  poprzedniego modelu działalności ściśle powiązanego
z budownictwem i wyburzeniami.
Zarząd zakłada całkowite skupienie mocy przerobowych Spółki w obszarze nowoczesnych technologii powiązanych
z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Zarząd deklaruje, że działalność Spółki skoncentrowana jest wokół podanych poniżej zakresów:

Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – 45% zasobów

Prace badawczo-rozwojowe –
35% zasobów, w tym CBOiNT

Montaż Odnawialnych Źródeł
Energii – 20% zasobów

OUR IDEA

OUR OBJECTIVE

OUR DEVELOPMENT

Promoting the idea of energy-efficient construction

Raising public awareness in the field of environmental protection

Support of technology development in the field of RES

logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page