top of page

DANE FINANSOWE

 

2022-11-14 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

 

III KWARTAŁ 2022 ROKU.pdf

2022-08-16 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

 

II KWARTAŁ 2022 ROKU.pdf

2022-05-30 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2021.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
 

Raport 2021.pdf    Sprawozdanie 2021.pdf    Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.pdf

2022-05-16 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

I KWARTAŁ 2022 ROKU.pdf

2022-02-15 Raport Kwartalny za IV kwartał 2021 Pri Ekopark

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

IV KWARTAŁ 2021 ROKU.pdf

2021-11-15 Raport Kwartalny za III kwartał 2021 Pri Ekopark

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

III KWARTAŁ 2021 ROKU.pdf

2021-08-16 Raport Kwartalny za II kwartał 2021 Pri Ekopark

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

II KWARTAŁ 2021 ROKU.pdf

2021-05-17 Raport Kwartalny za I kwartał 2021 Pri Ekopark

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 1 kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

I KWARTAŁ 2021 ROKU.pdf

2021-02-15 Raport Kwartalny za IV kwartał 2020 Pri Ekopark

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

IV KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf

2020-11-16 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2020 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

III KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf

2020-10-08 RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2020 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

II KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf

2020-05-15 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2020 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

I KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2019

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

0000122789_202007170000127897.pdf

0000122788_202007170000127897.pdf

0000122787_202007170000127897.pdf

0000122786_202007170000127897.pdf

2020-02-14 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2019 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

IV KWARTAŁ 2019 ROKU.pdf

2019-11-14 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

III KWARTAŁ 2019 ROKU.pdf

2019-08-14 RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2019 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

II KWARTAŁ 2019 ROKU.pdf

2019-05-14 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

I KWARTAŁ 2019 ROKU.pdf

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

0000112934_201905310000120391.pdf

0000112935_201905310000120391.pdf

0000112936_201905310000120391.pdf

2019-02-14 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2018 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

IV KWARTAŁ 2018 ROKU.pdf

2018-11-09 RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2018 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r. Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

III KWARTAŁ 2018 ROKU.pdf

logo_NEW_CONNECT.png
bottom of page