top of page
  • rafalolejnik5

Zawarcie umowy inwestycyjnej EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)

Zaktualizowano: 20 sty 2023

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Zawarcie umowy inwestycyjnej


Data: 2020-08-31 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 18 2020

 

Data sporządzenia: 2020-08-31

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Zawarcie umowy inwestycyjnej

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa inwestycyjna _"Umowa"_ zawarta dnia 28 sierpnia 2020 r. pomiędzy Emitentem, a dwoma osobami fizycznymi _"Inwestorzy"_.


Zgodnie z treścią Umowy, Spółka zobowiązuje się wobec Inwestorów zaoferować objęcie łącznie 5.000.000 akcji na warunkach zgodnych z Umową po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


Ponadto, Inwestorzy zobowiązani są do wniesienia wkładu pieniężnego na poczet obejmowanych akcji zaliczkowo w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Emitenta, jednak nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-08-31 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Zawarcie umowy inwestycyjnej

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-08-31

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 18

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page