top of page
  • rafalolejnik5

Zapytania ofertowe-blog


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.02.2019 R. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT.: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO EKOPARK.” EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało grant na realizację trzech przedsięwzięć pn. „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego”; „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” oraz „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” Celem projektów jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Wartość projektu pn. „Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł. Wartość projektu pn. „Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł. Wartość projektu pn. „Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy” ogółem wynosi 123 000,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł.

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.02.2019 R. NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT.: „BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK.” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakłada się realizację całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ITK Point

ITK Point

Comentários


bottom of page