top of page
  • rafalolejnik5

Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki.

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki.


Data: 2020-07-20 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 


Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 12 2020

 

Data sporządzenia: 2020-07-20

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki.

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2020 z dnia 13.01.2020 r. oraz raportu ESPI 2/2020 z dnia 13.01.2020 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje o otrzymaniu zgody ze strony Instytucji Zarządzających na wydłużenie realizacji projektów, w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19:

1_ "Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego" do dnia 30.11.2020 roku,

Rezultatem tego projektu będzie integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty związanej z instalacjami OZE.

Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.

Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

2_ "Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących" do dnia 30.11.2020 roku,

Niniejsze przedsięwzięcie stanowi innowację produktową dotyczącą opracowania sterowników systemowych służących do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Rozwiązanie projektowe zostanie zaimplementowane do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii, a wyniki projektu będą dalej rozwijane w powstającym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lipienicy.

Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.

Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

3_ "Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy" do dnia 30.11.2020 roku,

Rezultatem tego projektu będzie dobranie odpowiednich warstw transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii.

Wartość netto zadania: 100.000,00 zł.

Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

4_ "Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych" do dnia 01.12.2020 roku.

W ramach niniejszego projektu Emitent opracuje nowoczesne, komfortowe i bezpieczne wiaty przystankowe wyposażone w funkcjonalności, takie jak między innymi: ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety, itp., monitoring, przycisk S.O.S, moduł Wi-Fi, oświetlenie LED, funkcja samoodśnieżania, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami czy czujniki zmierzchu. Na realizację niniejszego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 615.160,00 zł, całkowity koszt projektu zaś wynosi 1.286.088,00 zł.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-07-20 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Zgoda Instytucji Zarządzających na przedłużenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółki.

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-07-20

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 12

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page