top of page
  • rafalolejnik5

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok

Zaktualizowano: 9 sty 2023

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby Spółki zawarta z dniem 10 maja 2022 r. umowa obejmująca badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok z Panią Barbarą Złotowską – Biuro Rachunkowe Badania Sprawozdań Finansowych z siedzibą w Necpolsku.

Umowa dotyczy badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i stanowi potwierdzenie uzgodnień Spółki i biegłego rewidenta dotyczącego przeprowadzenia tego badania, podjętych po zmianie Zarządu Spółki w IV kwartale 2021 r.

Biegły rewident zobowiązał się przedstawić opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok do dnia 25 maja 2022 r., celem umożliwienia Emitentowi realizacji jego regulaminowych obowiązków związanych z publikacją raportu rocznego do końca maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page