top of page
  • rafalolejnik5

Zawarcie umowy o dofinansowanie na budowę

Zawarcie umowy o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Zawarcie umowy o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”


Data: 2019-02-12 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 


Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 3 2019

 

Data sporządzenia: 2029-02-12

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Zawarcie umowy o dofinansowanie na budowę "Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK"

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2019 z dnia 09.01.2019 r. Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_, informuje o zawarciu umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie na budowę "Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK".


Projekt polega na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia.


Całkowity koszt projektu wynosi 13 550 053,92 zł, kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 11 016 304,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 6 058 967,20 zł, co stanowi 55%.


Spółka zamierza pokryć wkład własny projektu z bieżącej działalności i/lub kredytu bankowego i/lub ze środków pozyskanych z emisji akcji.


Dzięki realizacji projektu w ramach Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK zostanie utworzona jednostka o nazwie "Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK", mająca własną organizacje wewnętrzną, cele i plan działania oraz wyodrębniona pod względem księgowym. Będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo zgodnie z przepisami prawa.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2019-02-12 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Zawarcie umowy o dofinansowanie na budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2019-02-12

 

Rok bieżący 2019

 

Numer 3

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page