top of page
  • rafalolejnik5

Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z Volta Polska sp. z o.o. EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)

Zaktualizowano: 17 sty 2023RB_ASO: Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z Volta Polska sp. z o.o.


Data: 2022-07-27 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 7 2022

 

Data sporządzenia: 2022-07-27

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z Volta Polska sp. z o.o.

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. zawarł z Volta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Volta"_ umowę o współpracę mającą charakter listu intencyjnego _"Umowa"_.


Umowa określa obszary współpracy stron, pozwalające na uzyskanie efektu synergii dla Emitenta i Volta, w związku ze świadczeniem przez te podmioty komplementarnych usług w zakresie obsługi inwestycji związanych z budową instalacji fotowoltaicznych _PV_ na _1_ dużych dachach lub działkach kontrolowanych przez klientów przemysłowych, logistycznych i handlowych zainteresowanych samodzielnym zużyciem zielonej energii elektrycznej na miejscu oraz _2_ dużych działkach rolnych.


Volta jest niezależnym producentem energii odnawialnej, który zajmuje się rozwijaniem, finansowaniem, budową i nadzorem fotowoltaicznych instalacji energetycznych, która w ramach współpracy z Emitentem będzie dostarczać do klientów Spółki usługi z zakresu rozwoju elektrowni PV, finansowanie projektów elektrowni PV oraz będzie zarządzała aktywami.


W ramach współpracy, Emitent będzie zapewniał realizację zamówień inżynieryjnych i budowlanych _EPC_ oraz serwis urządzeń w okresie gwarancyjnym umowy między Voltą a Klientem _średnio 20 lat_, usługi pośrednictwa przy projektach PV, zarządzanie i administrowanie projektami PV. Emitent będzie również świadczyć na rzecz klientów pozyskanych przez strony usługi związane z zapewnieniem szkoleń i warunków bezpieczeństwa działania instalacji, w tym w zakresie wymogów ppoż, opracowywane w ramach programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii CBOiNT.


Strony będą określać szczegółowe warunki współpracy, w tym podział zadań, sposób finansowania realizowanego przedsięwzięcia oraz wynagrodzenie w ramach indywidualnych umów dotyczących realizacji inwestycji dla poszczególnych klientów. W przypadku wyboru i uzgodnienia projektu między stronami, strony będą działać na zasadzie wyłączności. Poza takim przypadkiem, umowa nie zakłada wyłączności stron we współpracy.


Umowa obowiązuje przez okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.


Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze potencjał współpracy z Volta, w szczególności związany z możliwymi efektami synergii wynikającymi z tej współpracy dla Spółki, które w przypadku realizacji Umowy pozwolą na wygenerowanie istotnych przychodów i wyników finansowych dla Emitenta w 2023 roku.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-07-27 Robert Olejnik Prezes Zarządu

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z Volta Polska sp. z o.o.

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-07-27

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 7

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page