top of page
  • rafalolejnik5

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy i finansowaniu realizowanych projektów

Zaktualizowano: 17 sty 2023

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy i finansowaniu realizowanych projektów


Data: 2022-04-06 Firma: EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 5 2022

 

Data sporządzenia: 2022-04-06

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy i finansowaniu realizowanych projektów

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 05 kwietnia 2022 r. zawarł z AlphaDrone Services Sp. z o.o. _"Inwestor"_ umowę o współpracy i finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki w zakresie rozwoju projektu ITK oraz CBOiNT, którego jest operatorem _ "Umowa"_.


W ramach Umowy, Inwestor udziela Spółce oprocentowanej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł _cztery miliony złotych_ na cele związane z realizacją wspólnego projektu ITK. Pożyczka udzielona jest do dnia 31 grudnia 2022 r.


Inwestor zaoferował w ramach Umowy udzielenie dalszego finansowania, celem realizacji programu ITK w 100-150 gminach w Polsce w 2022 roku.


Inwestor wnosi też technologie i systemy dronowe w zakresie których zapewniona jest wyłączność Spółki w ramach projektów realizowanych przez Emitenta.


Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze wartość udzielonej pożyczki, a także strategiczny charakter współpracy z nowym Inwestorem, której finalizacja może przyczynić się do zapewnienia wielkoskalowego finansowania projektu Emitenta związanego z wdrożeniem ITK.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEEKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A.

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

info@eko-park.org eko-park.org

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-04-06 Robert Olejnik Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy i finansowaniu realizowanych projektów

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-04-06

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 5

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page