top of page
  • rafalolejnik5

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załącznik_DobrePraktykiNC
.pdf
Pobierz PDF • 185KB2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page