top of page
  • rafalolejnik5

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zaktualizowano: 17 sty 2023

Spółka EKOPARK S. A., dzień 3 października 2022 roku, EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)


RB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku Data: 2022-10-10 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 11 2022

 

Data sporządzenia: 2022-10-10

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku

 

Podstawa prawna

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S.A. w dniu 3 października 2022 roku posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:


1. Robert Krystian Olejnik, posiadający 2.633.700 głosów, co stanowiło 54,77% ogólnej liczby głosów na WZ i 18,89% głosów ogółem w Spółce.

2. Rafał Bożydar Olejnik, posiadający 500.000 głosów, co stanowiło 10,40% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,59% głosów ogółem w Spółce.

3. Agnieszka Krystyna Czapla, posiadająca 1.675.000 głosów, co stanowiło 34,83% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,01% głosów ogółem w Spółce.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-10-10 Robert Olejnik Prezes Zarządu

 

2022-10-10 Rafał Olejnik Wiceprezes Zarządu

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKOPARK S. A. w dniu 3 października 2022 roku

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-10-10

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 11

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page