top of page
  • rafalolejnik5

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wygaśnięciu mandatu z dniem 5 listopada 2021 r. członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Rafała Kwiatkowskiego– w związku z jego śmiercią.


Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że po wyłonieniu kandydata niezwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

コメント


bottom of page