top of page
  • rafalolejnik5

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta


Data: 2020-03-17 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 


Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 8 2020

 

Data sporządzenia: 2020-03-17

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, iż w związku ze wzrostem w Polsce zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 odczuwalne są negatywne skutki dotyczące bieżącej działalności Emitenta, które mogą mieć istotny, jednoznacznie negatywny, wpływ na jego dalszą działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.


Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. informuje, że Spółka zmuszona została do tymczasowego wstrzymania/ ograniczenia realizacji niektórych kontraktów i zleceń, ponieważ:

- w związku z realnym ryzykiem zagrożenia zdrowia i życia brygad roboczych pracujących delegacyjnie na terenie całego kraju pracownicy delegacyjni odmawiają wyjazdów do pracy,

- w związku z ograniczonym transportem towarów z Chin, Emitent ma bardzo ograniczone możliwości zaopatrzenia w podstawowe materiały instalacyjne,

- w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, klienci indywidualni wycofują się ze zleceń złożonych u Emitenta i wstrzymują inwestycje.


Z dniem 16.03.2020 r. Spółka wdrożyła wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko zachorowań wśród pracowników poprzez m.in. wyposażenie brygad w dodatkowe środki higieny, środki dezynfekujące oraz poprzez umożliwienie kadrze biurowej pracy zdalnej.


Spółka z uwagą i niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, gdyż w perspektywie najbliższych tygodni _04.05.2020 r._ zaplanowała realizację zawartego, istotnego kontraktu na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej na kwotę 12.450.860,00 zł netto. Emitent dostrzega realne zagrożenie dla wyników finansowych i przyszłości Spółki, jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużać.


Potencjalne nowe uwarunkowania wynikające z wpływu epidemii COVID-19, które w sposób istotny mogą wpłynąć na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane stosownym raportem bieżącym.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-03-17 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-03-17

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 8

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page