top of page
  • rafalolejnik5

Uchwała Zarządu w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 15.07.2019 r. podjął uchwałę w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 400.000 akcji serii B1 po cenie emisyjnej równej 0,10 zł i zaoferowaniu akcji w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2017 r. inwestorom.


W związku ze spełnieniem przesłanek wejścia w życie Programu Motywacyjnego, Zarząd postanowił wydać warranty subskrypcyjne i zaoferować akcji w ramach Programu Motywacyjnego 7 osobom. Termin realizacji warrantów ustalony został do dnia 31.12.2022 r. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page