top of page
  • rafalolejnik5

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:


• raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 17 maja 2021 r.

• raport roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Comments


bottom of page