top of page
  • rafalolejnik5

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:


  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 roku;

  • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 roku;

  • raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 roku;

  • raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 roku;

  • raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Commentaires


bottom of page