top of page
  • rafalolejnik5

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku (czwartek);

  • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 14 maja 2019 roku (wtorek);

  • raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 roku (piątek);

  • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku (środa);

  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku (czwartek).

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Komentarze


bottom of page