top of page
  • rafalolejnik5

Spełnianie kryteriów wyboru na dotację projektu autonomicznych wiat przystankowych

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Spełnianie kryteriów wyboru na dotację projektu autonomicznych wiat przystankowych


Data: 2019-08-20 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 9 2019

 

Data sporządzenia: 2029-08-20

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Spełnianie kryteriów wyboru na dotację projektu autonomicznych wiat przystankowych

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. _"Spółka", "Emitent"_ z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _"PARP"_ dotyczące Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, informujące, iż projekt "Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych" został wybrany do dofinansowania z uwagi na spełnianie kryteriów wyboru projektów, a także uzyskanie odpowiedniej liczby punktów.


Celem projektu jest przyczynienie się do upowszechnienia modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. Celem szczegółowym niniejszego projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego autonomiczne i inteligentne wiaty przystankowe oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie linii produkcyjnej niezbędnej do rozpoczęcia produkcji autonomiczne i inteligentnych wiat przystankowych.


Całkowity koszt projektu wynosi 1 286 088,00 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 045 600,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 615 160,00 zł, co stanowi 58,83% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny projektu w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć ze środków własnych. Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie będzie realizowane do 30 czerwca 2020 roku.


Zakwalifikowanie projektu do dofinansowania nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.


Emitent zdecydował się na rozpoczęcie działalności na rynku autonomicznych i inteligentnych wiat przystankowych z uwagi na perspektywiczny rynek oraz doświadczenie na rynku fotowoltaiki. Wskazana przesłanka/ki w ocenie Emitenta pozwalają na uznanie powyższych informacji za poufne, jednakże Emitent podkreśla, że w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie określić wpływu umowy na przyszłe wyniki finansowe.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2019-08-20 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Spełnianie kryteriów wyboru na dotację projektu autonomicznych wiat przystankowych

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2019-08-20

 

Rok bieżący 2019

 

Numer 9

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comentários


bottom of page