top of page
  • rafalolejnik5

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą

Zaktualizowano: 9 sty 2023

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż rozwiązał za porozumieniem Stron umowę z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą – spółką INC S.A., zaś z dniem 5 sierpnia 2021 r. zawarł umowę o pełnienie tej funkcji z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (Kancelaria CSW).


Zakres obowiązków Autoryzowanego Doradcy określony został zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 i 4 Regulaminu ASO. Zawarta umowa obejmuje również pełnienie przez Kancelarię CSW funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji nowych emisji. Umowa na pełnienie obowiązków Autoryzowanego Doradcy w zakresie wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, monitoringu prawidłowości wypełniania obowiązków oraz doradztwa dotyczącego funkcjonowania instrumentów finansowych w ASO zawarta została na czas nieokreślony, zaś w pozostałym zakresie do dnia wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji nowych emisji.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page