top of page
  • rafalolejnik5

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 26.11.2019 r. informację o rejestracji przez KRS zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta poprzez zmianę oznaczenia akcji serii B Spółki w taki sposób, że 932.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B stało się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B2, a 799.500 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B stało się akcjami zwykłymi na okaziciela serii B3.

Dokonana zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji, a także liczby głosów z akcji.


Po zmianie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 409 700,00 zł i dzieli się na:

a)1 465 000 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

b)932 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

c)799 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

d)200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

e)700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 5 562 000.


Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page