top of page
  • rafalolejnik5

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 PRI EKOPARK

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r. Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


Raport okresowy za IV kwartał 2018 - szablon_EKOPARK v2-1
.pdf
Download PDF • 1.21MB


1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

bottom of page