top of page
  • rafalolejnik5

Przystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) do programu CBOiNT

Zaktualizowano: 17 sty 2023

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Przystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) do programu CBOiNT


Data: 2022-02-02 Firma: EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 3 2022

 

Data sporządzenia: 2022-02-02

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Przystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa _SITP_ do programu CBOiNT

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 01 lutego 2022 r. jako operator Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii _"Program CBOiNT"_ zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa _"SITP"_ regulującą zasady współpracy z SITP w ramach tego Programu.


Umowa zakłada wspólny rozwój partnerstwa naukowo-ekspercko-samorządowego dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach OZE oraz inteligentnych rozwiązań w budownictwie i energetyce, który jest głównym celem działania Programu CBOiNT.


W ramach współpracy członkowie SITP będą brali czynny udział w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz wzorców, jak również dobrych praktyk projektowych i wykonawczych, certyfikacji, zaleceń oraz rekomendacji do stosowania w przestrzeni publicznej i komercyjnej, dotyczących zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w nowych niezagospodarowanych dotychczas obszarach OZE i innych nowoczesnych rozwiązań w budownictwie i energetyce. SITP będzie również prowadzić działania szkoleniowe w ramach CBOiNT zmierzające do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji dla administracji samorządowej, projektantów, rzeczoznawców, producentów, wykonawców, OSP i PSP oraz innych zainteresowanych.


Zawarta umowa ma charakter ramowy i zakłada możliwość regulowania dalszych szczegółowych zasad współpracy w odrębnych porozumieniach.


Program CBOiNT został uruchomiony z dniem 1 lutego 2021 r. przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk _KEZO Centrum Badawcze PAN_, Centrum Badawcze EKO- PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji _PPEM_ i fundację straży pożarnej CFBT.PL Centrum Badawcze EKOPARK S.A. pełni rolę operatora Programu.


SITP jest organizacją naukowo-techniczną działającą w skali ogólnokrajowej od 1983 r. Na koniec 2018 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2400 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność SITP jest wspierana również przez firmy działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej. SITP aktywnie działa na rzecz idei tworzenia dobrowolnych i branżowych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Stowarzyszenie organizuje i prowadzi w całym kraju specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej we współpracy z najlepszymi specjalistami krajowymi miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych.


Działalność SITP w pełni wpisuje się w zamierzenia związane z rozwojem i komercjalizacją Programu CBOiNT, a współpraca z tym partnerem pozwoli na dynamiczny rozwój Programu CBOiNT zarówno w obszarze wykorzystania wspólnych kompetencji do opracowania standardów ppoż oraz zasad certyfikacji, a także dotarcia z Programem CBOiNT do szerokiego grona odbiorców branżowych w całym kraju.


Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze ogólnopolski charakter i skalę współpracy, a także jej potencjalny wpływ na rozwój i możliwość komercjalizacji efektów działania Programu CBOiNT, które w ocenie Zarządu Spółki wpłyną na istotny wzrost przychodów Emitenta już od 2022 r. Zawarcie ww. umowy jest również istotnym elementem realizacji planów strategicznych Spółki związanych z rozwojem rynku OZE i nowych technologii.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEEKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A.

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

info@eko-park.org eko-park.org

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-02-02 Robert Olejnik Prezes Zarządu Robert Olejnik

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Przystąpienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) do programu CBOiNT

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-02-02

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 3

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Komentarze


bottom of page