top of page
  • rafalolejnik5

Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i na

Nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)


RB_ASO: Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji. Data: 2022-10-28 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 12 2022

 

Data sporządzenia: 2022-10-28

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii _CBOiNT_ i nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 27 października 2022 r. jako Operator Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii _"Program CBOiNT"_ zawarł umowę z PZU LAB S.A. _"PZU LAB"_.


Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy PZU LAB jako partnerem wykonawczym a Ekopark S.A. jako Operatorem w przedmiocie certyfikacji wyrobów w zakresie szkód majątkowych oraz certyfikacji ogniw łańcucha wartości w ramach Programu CBOiNT.

Strony w ramach CBOiNT pracować będą w ramach swoich kompetencji nad standaryzacją i wsparciem procesów inwestycyjnych oraz rozbudową systemu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych poprzez: zapewnienie, że wyrób spełnia rygorystyczne wymogi w tym zakresie; potwierdzenie wiarygodności producenta, integratora lub dystrybutora wyrobu oraz jakości sprawowanego nadzoru nad dostarczanym łańcuchem wartości do odbiorcy końcowego. Stałe podnoszenie kompetencji wszystkich uczestników procesu w wyniku ciągłego doskonalenia każdego z etapów w cyklu życia wyrobu; wspólne opracowywanie wzorów dokumentów, specyfikacji, zbiorów zasad i dobrych praktyk wykonawczych, oraz prowadzić działania zmierzające do promocji i upowszechnienia systemu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych, jako niezbędnego elementu procesu inwestycyjnego w przestrzeni publicznej i komercyjnej.


Strony prowadzić będą również działania szkoleniowe i informacyjne w ramach CBOiNT zmierzające do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji dla administracji samorządowej, projektantów, rzeczoznawców, producentów, wykonawców, OSP i SP oraz innych zainteresowanych. Umowa zakłada również współtworzenie kadry eksperckiej i trenerskiej CBOiNT.


Umowa ma charakter ramowy i zakłada możliwość regulowania dalszych szczegółowych zasad współpracy w odrębnych porozumieniach.


O utworzeniu z dniem 1 lutego 2021 r. Programu CBOiNT i roli EKOPARK S.A. jako operatora Programu, Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.


Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze ogólnopolski charakter i skalę współpracy, a także jej potencjalny wpływ na rozwój i możliwość komercjalizacji efektów działania Programu CBOiNT. PZU LAB wchodzi w skład grupy PZU S.A., świadczącej usługi dla znaczącej części rynku, obejmującego podmioty potencjalnie zainteresowane usługami opartymi o opracowywane w ramach CBOiNT przez Partnerów Programu systemy certyfikacji i standaryzacji. Zawarcie ww. umowy jest również istotnym elementem realizacji planów strategicznych Spółki związanych z rozwojem rynku OZE i nowych technologii.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-10-28 Robert Olejnik Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Przystąpienie PZU LAB do programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i nawiązanie współpracy w zakresie certyfikacji i standaryzacji

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-10-28

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 13

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page