top of page
  • rafalolejnik5

Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR EKOPARK S.A

Zaktualizowano: 17 sty

(PLPRIPK00018)RB-W_ASO: Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR


Data: 2022-04-08 Firma: EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Spis załączników:

Znaleziono 1 załącznik

Powiadomienie_o_transakcji_art_19_MAR_R._Olejnik
.pdf
Download PDF • 143KB

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 6 2022

 

Data sporządzenia: 2022-04-08

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna

 

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymał powiadomienie o transakcji zastawu na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Prezesa Zarządu Spółki Pana Roberta Olejnika.


Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

 

Załączniki

 

Plik:

Powiadomienie_o_transakcji_art_19_MAR_R._Olejnik
.pdf
Download PDF • 143KB
 

Opis

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEEKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A.

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

info@eko-park.org eko-park.org

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-04-08 Robert Olejnik Prezes Zarządu

 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1

 

Nazwa raportu RB-W_ASO

 

Symbol raportu RB-W_ASO

 

Nazwa emitenta EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Przekazanie informacji otrzymanej od Prezesa Zarządu w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-04-08

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 6

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

bottom of page