top of page
  • rafalolejnik5

Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zaktualizowano: 13 sty 2023

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)


RB-W_ASO: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów. Data: 2022-11-10 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY


 

Spis załączników: Znaleziono 1 załącznik

EKOPARK_zawiadomienie_Czapla
.pdf
Pobierz PDF • 636KB

RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 14 2022

 

Data sporządzenia: 2022-11-10

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Podstawa prawna

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. _dalej: Spółka_ działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r do Spółki wypłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Agnieszka Czapla o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EKOPARK S.A. powyżej progu 25%, w związku z nabyciem akcji.


Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki

 

Plik:

EKOPARK_zawiadomienie_Czapla
.pdf
Pobierz PDF • 636KB
 

Opis: Zawiadomienie o nabyciu akcji

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2022-11-10 Robert Olejnik Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1

 

Nazwa raportu RB-W_ASO

 

Symbol raportu RB-W_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2022-11-10

 

Rok bieżący 2022

 

Numer 14

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page