top of page
  • rafalolejnik5

Walne Zgromadzenie 28.08.2020 r.


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

  • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28.08.2020 r. wraz ze wzorem pełnomocnictwa,

  • projekty uchwał,

  • informację o ogólnej liczbie głosów,

  • formularz do głosowania przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Ekopark - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
.pdf
Pobierz PDF • 1.77MB
Ekopark - Projekty uchwał
.pdf
Pobierz PDF • 1.80MB
Ekopark - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwza
.pdf
Pobierz PDF • 1.63MB
Ekopark - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
.pdf
Pobierz PDF • 260KB

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez ZWZ od głosowania nad pkt 11 obrad Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad punktem 11 porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Emitent zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powołania członków Rady Nadzorczej, o czym poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.


Akt Notarialny 28.08.2020
.pdf
Pobierz PDF • 3.53MB

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Walne Zgromadzenie 03.10.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 października 2022 r. wraz z projektami uchwał EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PR

Walne Zgromadzenie 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki PRI

Comentarios


bottom of page