top of page
  • rafalolejnik5

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) nawiązując do raportu bieżącego EBI nr 10/2019 z dnia 18.07.2019 r., informuje, że inwestorzy objęli 400.000 akcji serii B1 w ramach Programu Motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2017 r.


Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jest równa 0,10 zł. Akcje objęte są 12-miesięcznym zakazem zbywania. Akcje zostały przez osoby uprawnione opłacone gotówką w całości.


Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wraz z zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu siedziby Emitenta

EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018) Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Emitenta, która aktualnie mieści się pod adrese

Comments


bottom of page