top of page
  • rafalolejnik5

Nabycie udziałów STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o. EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)


RB_ASO: Nabycie udziałów STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o.


Data: 2021-05-05 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 16 2021

 

Data sporządzenia: 2021-05-05

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Nabycie udziałów STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o.

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku nabył 20% udziałów w STAY-ON Storage Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim. Wartość transakcji nabycia 20% udziałów to 2.000.000,00 zł. Jednocześnie Spółka ma zagwarantowaną opcję wykupu kolejnych 20% udziałów w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Ostateczna cena transakcji może ulec zmianie i zostanie ustalona po zakończeniu audytu księgowego _due dilligence_ i wyceny wartości nabywanych udziałów STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. na dzień 01 grudnia 2021 roku. Jeśli Emitent skorzysta z opcji wykupu dodatkowych udziałów obejmie łącznie większość tj. 40 % udziałów lidera technologii magazynowania energii.


Zarząd Emitenta podkreśla, że nabycie znaczącego pakietu udziałów w STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. stanowi istotny krok w realizacji strategii rozwoju Spółki, zmierzającej do zajęcia znaczącej pozycji produktowej na rynku magazynowania energii oraz zapewnienia dedykowanych rozwiązań dla produktów własnych, w tym Inteligentnego Terminala Komunikacyjnego _ITK Point_. Nabywana spółka jest liderem technologii magazynowania energii, w tym magazynów hybrydowych oraz przepływowych typu: VRFB Vanadium Red Flow Battery i współpracuje z największymi światowymi brandami tego segmentu. STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. dostarcza technologie magazynowania energii także na rynku krajowym. W marcu bieżącego roku Spółka ta podpisała umowę na dostawę magazynu energii BZE realizowanego dla Tauron Polska S.A. w Gliwicach.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A.

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 

info@eko-park.org eko-park.org

 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-05-05 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Nabycie udziałów STAY-ON Storage Engineering sp. z.o.o.

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-05-05

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 16

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comentarios


bottom of page