top of page
  • rafalolejnik5

Korekta raportu okresowego za 2020 rok Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna

(PLPRIPK00018)


Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2020 rok opublikowanego raportem bieżącym nr 8/2021 dnia 31 maja 2021 r.


Korekta dotyczy załącznika do raportu.


Przyczyną dokonania korekty jest spostrzeżenie braku zestawienia aktywów obrotowych w punkcie 6 „Roczne sprawozdanie finansowe”.

Ponadto korekcie uległa data nagłówka BILANSU oraz Zestawienia zamian w kapitale własnym z dnia 31.03.2019 na dzień 31.12.2019. Korekcie uległa wyłącznie data a nie dane finansowe.


Treść raportu przed i po korekcie pozostaje bez zmian.

Pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.


Raport roczny jednostkowy podstawowy 2020_poprawiony
.pdf
Download PDF • 6.96MB

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Kommentare


bottom of page