top of page
  • rafalolejnik5

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)Zarząd Spółki EKOPARK S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym koryguje raport okresowy za II kwartał 2021 r., wskazując, że w punkcie X. dotyczącym informacji o strukturze akcjonariatu Emitenta, w tabeli dotyczącej składu akcjonariatu pojawił się oczywisty błąd liczbowy (obrachunkowy).


W rubryce obrazującej udział procentowy dwóch akcjonariuszy w ogólnej liczbie akcji Emitenta podano nieprawidłowo dane procentowe.


Przy Pani Agnieszce Czapli było 12,91% a jest 17,27%, zaś w rubryce pozostali było 36,57% a jest być 32,21%.


Pozostałe dane liczbowe, tj. liczba akcji, głosów oraz udział w głosach były i są prawidłowo określone.


W załączeniu Emitent publikuje pełną prawidłową treść skorygowanego raportu okresowego.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOII KWARTAŁ_poprawiony_korekta
.pdf
Pobierz PDF • 625KB

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page