top of page
  • rafalolejnik5

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2021


Data: 2021-05-26 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 19 2021

 

Data sporządzenia: 2021-05-26

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2021

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 19/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe wskazanie łącznej wartości kontraktów oraz liczby podpisanych umów. W raporcie ESPI nr 19/2021 błędnie wskazano kwotę 829 000 zł netto, natomiast powinna to być kwota 1 026 500 zł netto. Ponadto, we wskazanym raporcie błędnie wskazano, iż zawarto 2 umowy, powinno zostać wskazane, iż zawarto 3 umowy.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż powziął informację o obustronnym podpisaniu dwóch umów ze spółką Lumac Sp. z.o.o. z siedzibą w Kowalu, których przedmiotem jest wykonanie elektrowni słonecznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej.

Spółka Lumac Sp. z o.o. to ceniony w branży producent szyb zespolonych i szkła do szkleń strukturalnych.

Łączna wartość obu kontraktów wynosi 829 000 zł netto.

Termin rozpoczęcia realizacji umów zostanie ustalony odrębnym aneksem.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wysoką łączną wartość obu kontraktów.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż powziął informację o obustronnym podpisaniu trzech umów ze spółką Lumac Sp. z.o.o. z siedzibą w Kowalu, których przedmiotem jest wykonanie elektrowni słonecznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej.

Spółka Lumac Sp. z o.o. to ceniony w branży producent szyb zespolonych i szkła do szkleń strukturalnych.

Łączna wartość obu kontraktów wynosi 1 026 500 zł netto.

Termin rozpoczęcia realizacji umów zostanie ustalony odrębnym aneksem.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wysoką łączną wartość obu kontraktów.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE_pełna nazwa emitenta_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

_ulica_ _numer_

 

_telefon_ _fax_

 

_e-mail_ _www_

 

_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-05-26 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2021

 

Sektor

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-05-26

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 19

 

adres www

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

bottom of page