top of page
  • rafalolejnik5

Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020

Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR


Data: 2021-01-29 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 4 2021

 

Data sporządzenia: 2021-01-29

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_, informuje o złożeniu wniosku pn. "Tworzenie i wdrożenie Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego z wykorzystaniem zasad zrównoważonego projektowania i rozwoju" w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje.


Złożenie przedmiotowego wniosku jest silnym akcentem bezpośrednio powiązanym z wejściem Spółki na europejski rynek innowacyjnych produktów. Zarząd planuje dynamicznie wzmacniać pozycję EKOPARKU w nowych obszarach działalności, w tym rozwijać, promować i komercjalizować autorski produkt - ITK POINT na rynkach krajowych i zagranicznych.


Wartość projektu opiewa na kwotę 24,618,537.50 euro, poziom dofinansowania wynosi 70%.


Celem tego projektu jest realizacja szeregu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przy zastosowaniu zasady zrównoważonego projektowania pod kątem efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Cel w zakresie budownictwa niemieszkalnego: "Inteligentny Terminal Komunikacyjny - hybrydowa platforma usług komunalnych". Jako budynek niemieszkalny dzięki swojej "ofercie" _publiczny internet, aplikacje ułatwiające dostęp do e-biur, stacja ładowania pojazdów, drobne zakupy, czekanie na autobus_ - ma dać możliwość tworzenia komplementarnych, bezobsługowych systemów obsługi gdzie dostęp do poboru energii jest ograniczony ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury energetycznej. Cel w zakresie budownictwa mieszkaniowego – budowa inteligentnego domu z COREHAUS. Zakłada się stworzenie modelu _domu modułowego_ - pilotażowego o powierzchni 150 m2 i 5 niezależnych modułów do integracji w kolejne niezależne budynki mieszkalne. Projekt zakłada stworzenie energooszczędnego systemu prefabrykowanych domów modułowych z ekologicznych surowców.


O ocenie złożonego wniosku Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-01-29 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Informacja o złożeniu wniosku w programie HORYZONT 2020 Badania i Innowacje na kwotę 24,618,537.50 EUR

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-01-29

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 4

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018) RB-W_ASO: Korekta informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału w og

Comments


bottom of page