top of page
  • rafalolejnik5

Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę

EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę


Data: 2020-05-22 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 


Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 11 2020

 

Data sporządzenia: 2020-05-22

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę

 

Podstawa prawna

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Instalacyjne EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 22 maja 2020 roku, powziął informację o decyzji w sprawie umowy subwencji wydanej dnia 13 maja 2020 roku przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza decyzja dotyczy umowy subwencji finansowej zawartej pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Emitentem. Zgodnie z decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju, który dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej, Emitent otrzymał przelew kwoty subwencji finansowej w wysokości 699 508 zł na wskazany w umowie rachunek bankowy.


Dodatkowo, Zarząd Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął również informację, iż zgodnie z pismem od Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 15 maja 2020 roku, otrzymał dofinansowanie na rachunek bankowy w kwocie 51 069,69 zł. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jak również dofinansowanie należnych składek ZUS dotyczy okresu 01.04.2020 – 30.04.2020. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników powyżej 30 roku życia oraz w ramach programu "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój", który dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników do 30 roku życia.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2020-05-22 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2020-05-22

 

Rok bieżący 2020

 

Numer 11

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page