top of page
  • rafalolejnik5

Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów

Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje w dwóch projektach nautycznych EKOPARK S.A. (PLPRIPK00018)RB_ASO: Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje w dwóch projektach nautycznych


Data: 2021-03-29 Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

Raport bieżący nr 12 2021

 

Data sporządzenia: 2021-03-29

 

Skrócona nazwa emitenta

 

EKOPARK S.A.

 

Temat

 

Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje w dwóch projektach nautycznych

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

 

Zarząd PRI EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent, Spółka_, informuje, że Spółka została wpisana jako kluczowy dostawca materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje do dwóch projektów nautycznych:


1_ "Inteligentna morska sieć służąca zrównoważonej turystyce oparta na odnawialnej energii elektrycznej wraz

z magazynowaniem wodoru"

Projekt morskiej inteligentnej mikrosieci OASIS obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie demonstratora wysoce skalowalnej, elastycznie konfigurowalnej infrastruktury zarządzania energią odnawialną z systemem dystrybucji dla obiektów turystyki wodnej: jachtów, łodzi motorowych i łodzi mieszkalnych.


2_ "ECO katamaran z cicho pracującym napędem elektrycznym zasilanym słońcem i wiatrem"

Projekt zakłada realizację ekologicznego demonstratora katamaranu, którego konstrukcja integruje kilka innowacyjnych technologii w celu stworzenia nowej jakości w dziedzinie zrównoważonej turystyki, wspierając tym samym racjonalną politykę transportową opartą na energii odnawialnej. Konstrukcja katamaranu będzie oparta na innowacyjnych materiałach kompozytowych zawierających odpadowe włókna naturalne.


W obydwu projektach Spółka występuje w roli kluczowego dostawcy magazynów energii, paneli fotowoltaicznych, oraz szkła z ogniwami PV dla houseboatów.


Łączna wartość dostaw bezpośrednich dla tych projektów to 3.200.000,00 złotych.


O ocenie złożonych wniosków i ewentualnym terminie rozpoczęcia dostaw Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

_pełna nazwa emitenta_

 

EKOPARK S.A. Usługi inne _uin_

 

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

 

02-486 Warszawa

 

_kod pocztowy_ _miejscowość_

 

Aleje Jerozolimskie 214

 

_ulica_ _numer_

 

+48 56 622 05 46 +48 56 622 05 46

 

_telefon_ _fax_

 
 

_e-mail_ _www_

 

503-00-77-990 360397688

 

_NIP_ _REGON_

 


Nazwa arkusza:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 

2021-03-29 Wojciech Trawiński Prezes Zarządu Wojciech Trawiński

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1

 

Nazwa raportu RB_ASO

 

Symbol raportu RB_ASO

 

Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

 

Symbol Emitenta EKOPARK S.A.

 

Tytuł Informacja na temat wpisania Spółki w charakterze kluczowego dostawcy materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotacje w dwóch projektach nautycznych

 

Sektor Usługi inne (uin)

 

Kod 02-486

 

Miasto Warszawa

 

Ulica Aleje Jerozolimskie

 

Nr 214

 

Tel. +48 56 622 05 46

 

Fax +48 56 622 05 46

 

e-mail info@eko-park.org

 

NIP 503-00-77-990

 

REGON 360397688

 

Data sporządzenia 2021-03-29

 

Rok bieżący 2021

 

Numer 12

 

adres www eko-park.org

 

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd

Podpisanie umowy z PVStop International Pty Ltd na produkcję i dystrybuuję gaśnicy do paneli słonecznych. Zarząd spółki EKOPARK S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada

Comments


bottom of page